دانلود نسخه جدید حسابداری ملل V4.72

دانلود نسخه جدید  حسابداری ملل V4.72

دانلود نسخه جدید  حسابداری ملل V4.72

افزودن پیش فاکتور به حسابداری ملل

ماژول محاسبه قیمت تمام شده برا کالا

 

Melal V4.72